Nakładem Wydawnictwa Światło-Życie ukazały się dwie nowe książki:
TRZY OPOWIADANIA, JEDNA HISTORIA - autorstwa założycielek Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła Doroty Seweryn, Zuzanny Podlewskiej i Gizeli Marii Skop. To nie tylko trzy opowiadania splatakące się w jedną historię powstawania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, ale również historia życia ks. Franciszka Blachnickiego widziana oczami nabliższych jego współpracownic.
Książka do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1,47.

WOLNY DLA... - autorstwa Grażyny Wilczyńskiej. Książka przybliżająca postać i życie ks. Franciszka Blachnickiego. Ukazująca go jako człowieka walczącego o wolność swojej Ojczyzny, który poznawszy czym w swej istocie jest wolność, niósł ją innym przez całe swoje życie, przede wszystkim jako kapłan.
Książka do nabycia w sklepie internetowym NATANAEL J 1,47.

Ostatnio dodane