W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
/J 6, 53/

Przeczytaj Biblię w rok

rano: Hi 38-40
wieczorem: Dz 4,23-37
Free Joomla templates by Ltheme