Warunki świadczenia usług

Natanael J 1, 47

natanael3

Sklep internetowy NATANAEL J 1, 47 (w dalszej części zwany Natanael), działający pod adresem www.natanael-oaza.eu, prowadzony jest przez firmę NATANAEL J 1, 47 Joanna Słocińska z siedzibą w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz, na os. Działyńskiego 23a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej dnia 7 listopada 2011 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, o numerze identyfikacyjnym REGON 301965368 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7811310761.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Natanael prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje na temat swojej oferty Natanael zamieszcza na stronie www.natanael-oaza.eu.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.natanel-oaza.eu.
4. Klient, składając zamówienie, zawiera z Natanaelem zgodnie z prawem polskim umowę zakupu zamawianych towarów.
5. W zamówieniu Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów poprzez umieszczenie ich w "koszyku"
- wskazania adresu dostawy
- wyboru sposobu dostawy i płatności
- wyboru dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT; tę informację prosimy podać w uwagach do zamówienia)
6. Umowę zakupu może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Natanaela.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
9. Zamówienia płatne przelewem (przedpłata) są realizowane po otrzymaniu wpłaty (po zaksięgowaniu przelewu na koncie firmy Natanael), zgodnie z kolejnością otrzymywania wpłat. Zamówienia płatne za pobraniem (przy doręczeniu paczki) są realizowane po otrzymaniu zamówienia, zgodnie z kolejnością otrzymywania zamówień.
10. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną (+48 61 185 074, 696324245) lub drogą mailową (natanael@natanael-oaza.eu)
11. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
12. Natanael zobowiązuje się do dostarczenia towarów - będących przedmiotem zamówienia - nowych i bez wad.
13. Natanael nie prowadzi sprzedaży w niedziele i święta. Prosimy nie składać zamówień w tych dniach.
stop2

Ceny towarów i koszty dostawy

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2 . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Natanael zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.natanael-oaza.eu, bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszty przesyłki obowiązany jest pokryć kupujący.
5. Zakupiony towar Natanael dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na życzenie Klienta Natanael może dostarczyć zamówiony towar korzystając z usługi firmy kurierskiej wskazanej przez Klienta.

Zwrot zakupionego towaru

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwroty są przyjmowane tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar oryginalnie ometkowany, zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym został dostarczony, należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem. Zwroty towarów nie spełniające w/w warunków nie będą przyjmowane.
3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta i nie podlega zwrotowi.
4. Natanael gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Reklamacje

1. Wszystkie artykuły dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją. Jeśli w tym okresie - przy właściwym użytkowaniu - towar ulegnie uszkodzeniu, klient może złożyć reklamację. W tym celu należy odesłać wadliwy produkt wraz z dokumentem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz pisemnym uzasadnieniem reklamacji zawierającym również dane klienta oraz  wskaznie żądania klienta. Klient odsyła towar na własny koszt.  Jeżeli podane w reklamcji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Natanael zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadu termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia otrzymania tych uzupełnień.
2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, klientowi przysługuje prawo do reklamacji tylko wówczas, jeżeli protokół szody został sporządzony przez kuriera w chwili dostarczenia towaru.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Natanel zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Postanowienia końcowe

1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem
2. W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Natanael zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Drogi Kliencie, wiekszość towarów w naszym sklepie ma bezpośredni (np. naczynia liturgiczne, różańce) lub pośredni (np. odzież z haftami znaków chrześcijańskich) związek z kultem religijnym. Bardzo prosimy, aby zakupione artykuły były wykorzystywane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób zniszczone w momencie ich naturalnego zużycia.

Nowości

IMG_20170504_15265
Noga z gazu
Cena z VAT: 15,00 zł

skanowaniefosd
Krzyż ΦΩΣ-ΖΩΗ
Cena z VAT: 2,50 zł

skanowaniefoskam
Krzyż ΦΩΣ-ΖΩΗ
Cena z VAT: 1,50 zł

skanowanieryb
Ryba - I-Ch-Th-Y-S
Cena z VAT: 3,90 zł