Terms of Service

Natanael J 1, 47

natanael

Sklep internetowy NATANAEL J 1, 47 (w dalszej części zwany Natanael), działający pod adresem www.natanael-oaza.eu, prowadzony jest przez firmę NATANAEL J 1, 47 Joanna Słocińska z siedzibą w Swarzędzu, 62-020 Swarzędz, na os. Działyńskiego 23a, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej dnia 7 listopada 2011 roku przez Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, o numerze identyfikacyjnym REGON 301965368 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7811310761.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Natanael prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje na temat swojej oferty Natanael zamieszcza na stronie www.natanael-oaza.eu.
3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.natanel-oaza.eu.
4. Klient, składając zamówienie, zawiera z Natanaelem zgodnie z prawem polskim umowę zakupu zamawianych towarów.
5. W zamówieniu Klient dokonuje:
- wyboru zamawianych towarów poprzez umieszczenie ich w "koszyku"
- wskazania adresu dostawy
- wyboru sposobu dostawy i płatności
- wyboru dokumentu zakupu (paragon, faktura VAT; tę informację prosimy podać w uwagach do zamówienia)
6. Umowę zakupu może zawrzeć wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Natanaela.
8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
9. Zamówienia płatne przelewem (przedpłata) są realizowane po otrzymaniu wpłaty (po zaksięgowaniu przelewu na koncie firmy Natanael), zgodnie z kolejnością otrzymywania wpłat. Zamówienia płatne za pobraniem (przy doręczeniu paczki) są realizowane po otrzymaniu zamówienia, zgodnie z kolejnością otrzymywania zamówień.
10. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną (+48 696324245) lub drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
11. Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
12. Natanael zobowiązuje się do dostarczenia towarów - będących przedmiotem zamówienia - nowych i bez wad.
13. Natanael nie prowadzi sprzedaży w niedziele i święta. Prosimy nie składać zamówień w tych dniach.
stop2

Ceny towarów i koszty dostawy

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów dostawy.
2 . Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Natanael zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.natanael-oaza.eu, bądź wprowadzania w nich zmian.
4. Koszty przesyłki obowiązany jest pokryć kupujący.
5. Zakupiony towar Natanael dostarcza za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kurierem DPD. Na życzenie Klienta Natanael może dostarczyć zamówiony towar korzystając z usługi firmy kurierskiej wskazanej przez Klienta.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Natanaela.
Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów naszego sklepu i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Natanaela i dokonywania zakupów w naszym sklepie.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
Za pośrednictwem Natanaela oraz innych form komunikacji sklep internetowy, w przypadku dokonywania zakupów, będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:
• nazwisko i imię,
• nazwa firmy (w celu wystawienia faktury VAT),
• NIP (w celu wystawienia faktury VAT),
• adres zamieszkania,
• adres wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania zakupu w Natanaelu.
W celu realizacji  umowy Natanael udostępnia zebrane od Państwa dane podmiotom realizującym dostawy, czyli firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej (nie dotyczy to odbioru osobistego zakupionego towaru). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum zapewniającego właściwe wykonanie dostawy.
Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania bądź usunięcia. W celu realizacji tego uprawnienia proszę skorzystać z adresu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub z numeru telefonu 696324245.
Natanael dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
Podjęte przez nas działania mogą się okazać jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.
W ramach Natanaela mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Natanaela. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy się zapoznać. Natanael nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności proszę kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zwrot zakupionego towaru

1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Zwroty są przyjmowane tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar oryginalnie ometkowany, zapakowany w oryginalne opakowanie, w którym został dostarczony, należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem. Zwroty towarów nie spełniające w/w warunków nie będą przyjmowane.
3. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta i nie podlega zwrotowi.
4. Natanael gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

Reklamacje

1. Wszystkie artykuły dostępne w sklepie objęte są 2-letnią gwarancją. Jeśli w tym okresie - przy właściwym użytkowaniu - towar ulegnie uszkodzeniu, klient może złożyć reklamację. W tym celu należy odesłać wadliwy produkt wraz z dokumentem zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz pisemnym uzasadnieniem reklamacji zawierającym również dane klienta oraz  wskaznie żądania klienta. Klient odsyła towar na własny koszt.  Jeżeli podane w reklamcji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Natanael zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W takim przypadu termin rozpatrzenia reklamacji liczy się od dnia otrzymania tych uzupełnień.
2. W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu, klientowi przysługuje prawo do reklamacji tylko wówczas, jeżeli protokół szody został sporządzony przez kuriera w chwili dostarczenia towaru.
3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Natanel zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Postanowienia końcowe

1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem
2. W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży, klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
4. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Natanael zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Drogi Kliencie, wiekszość towarów w naszym sklepie ma bezpośredni (np. naczynia liturgiczne, różańce) lub pośredni (np. odzież z haftami znaków chrześcijańskich) związek z kultem religijnym. Bardzo prosimy, aby zakupione artykuły były wykorzystywane w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób zniszczone w momencie ich naturalnego zużycia.

Ostatnio dodane

OCTOER_BABY_DVD_komplet_3D_net
October Baby
Cena z VAT: 34,90 zł

pol_pl_WARTO-CZEKAC-535_2
Warto czekać
Cena z VAT: 23,00 zł

pol_pl_STARSZY-BRAT-O-towarzyszeniu-mlodym-w-przygodzie-zycia-540_3
Starszy brat
Cena z VAT: 23,00 zł