Materiały formacyjne Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie.
Niżej przedstawione materiały formacyjne można otrzymać za naszym pośrednictwem składając zamówienie telefonicznie (sms-em) lub mailem:
tel.: 696 324 245    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                 

Znak roku formacyjnego i OŻK 2020 „Dojrzałość w Chrystusie” - naklejka: średnica 8 cm (1,50 zł), średnica 4 cm (0,80 zł)

naklejka roku 2020 www

LISTY KRĘGU CENTRALNEGO
„Listy kręgu centralnego” w formie jednego materiału (10 listów w jednej książeczce), który ułatwia korzystanie z bogactwa treści oraz zachęca do szukania odpowiedzi na nurtujące pytania. Obok „Zasad Domowego Kościoła” listy kręgu centralnego stanowią ważną pomoc w funkcjonowaniu wspólnoty. Podejmowane w listach treści dotykają charyzmatu pozostawionego nam przez czcigodnego sługę Bożego, ks. Franciszka Blachnickiego, istoty formacji Domowego Kościoła, aktualnych wyzwań stojących przed małżeństwem i rodziną oraz są odpowiedzią na pytania kierowane przez różne osoby do odpowiedzialnych naszej wspólnoty.

kc

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena: 7,00 zł
Listy do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

I   EWANGELIZACJA
Celem pierwszego etapu formacji jest doprowadzenie małżonków do osobistej decyzji (lub jej odnowienia) przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Drogą tego etapu jest:
1. ewangelizacja indywidualna, uczestnictwo małżonków w rekolekcjach ewangelizacyjnych (parafialnych, wyjazdowych - zamkniętych),
2. uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotkaniach ewangelizacyjnych kręgu Domowego Kościoła,
3. uczestnictwo małżonków (z dziećmi) w piętnastodniowych rekolekcjach wakacyjnych - Oazie Rodzin I stopnia, która prowadzi uczestników z etapu ewangelizacji do deuterokatechumenatu (cztery pierwsze dni tych rekolekcji są z etapu ewangelizacji, następne wchodzą już w etap deuterokatechumenatu).

Na etapie ewangelizacji wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad.1. REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE:
Podręcznik "Rekolekcje ewangelizacyjne" (wyd. IV) - ma być pomocą dla kapłanów, ewangelizatorów i członków zespołów ewangelizacyjnych. Zawarte w nim informacje umożliwiają zapoznanie się z istotą, programem i metodą rekolekcji ewangelizacyjnych. Wzory pouczeń i kazań ewangelizacyjnych mają pomóc organizatorom rekolekcji w przeprowadzeniu poszczególnych nabożeństw. Podręcznik nie zastąpi jednakże przygotowania, które daje członkom zespołów ewangelizacyjnych uczestnictwo w specjalnych rekolekcjach dla animatorów ewangelizacji (ORAE).

rek.ew  0.

Opracowany przez ks. Franciszka Blachnickiego
Cena: 12,00 zł
Podręcznik (10/1098) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Ad.2. COMIESIĘCZNE SPOTKANIA EWANGELIZACYJNE KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:  
Podręcznik "Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie" - konspekty spotkań przedstawionych w pierwszej części podręcznika  służą do ewangelizacji nowych kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym (pierwsze sześć spotkań nowego kręgu), przed etapem pilotowania i przed I rokiem pracy.

ewangelizacja i_pilotowanie1

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie
Cena 8,00 zł.
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Ad.3.  OAZA RODZIN I STOPNIA - piętnastodniowe rekolekcje wakacyjne:
Podręcznik "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - kolejne, szóste już wydanie podręcznika Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin. W obecnym wydaniu Podręcznika zostały dokonane niezbędne poprawki i uzupełnienia, bez zmiany zasadniczych treści stanowiących o istocie Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, w większości autorstwa ks. F. Blachnickiego. Podręcznik, podobnie jak poprzednie, składa się z dwóch części – ogólnej (część A) oraz szczegółowej (część B).
Część A – ogólna zawiera: całościową prezentację Domowego Kościoła jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, ogólną charakterystykę Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, wizję celu, wizję drogi, opis struktury osobowej oazy rodzin, informacje praktyczne dotyczące organizacji oazy rodzin.
Część B - zawiera szczegółowe wskazania dotyczące kolejnych dni oazy. Opracowanie nowego wydania niniejszego Podręcznika pociągnęło za sobą konieczność dostosowania dla potrzeb uczestników oaz rodzin notatnika: „Prawa Nowego Życia". Został on poprawiony zgodnie z konspektami rozmów ewangelicznych zawartych w tym Podręczniku i stanowi niezbędną pomoc formacyjną do przeprowadzenia Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin.

IMG 1286.  IMG 1285.

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena podręcznika: 15,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47
Cena notatnika: 7,00 zł
Notatnik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła życia w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - stanowi uzupełnienie pozycji "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik". Podręcznik zawiera konspekty konferencji podczas "szkoły życia" w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin.

IMG 5323.   

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 14,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Szkoła Modlitwy" opracowany przez siostrę Jadwigę Skudro RSCJ na podstawie wykładów i pism ks. Henri Caffarela ma służyć wprowadzeniu w życie modlitwy i być pomocny w początkach jej praktykowania. Powstał z myślą o animatorach wprowadzających w życie modlitwy członków swoich grup. Podręcznik ma służyć pomocą zbierając i porządkując podstawowe wiadomości o modlitwie. Rozważania o modlitwie zostały ujęte w formie konferencji, o których wykorzystaniu i doborze ma decydować sam animator uwzględniając potrzeby członków grupy. Podręcznik może służyć pomocą na Oazie Rodzin I stopnia oraz Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I stopnia.

174

Opracowany przez s. Jadwigę Skudro RSCJ
Cena 15,00 zł
Podręcznik (10/1047) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Formuła dojrzałości na etapie ewangelizacji: (...) trzeba przeżywać swoje chrześcijaństwo jako osobistą relację do Chrystusa w Duchu Świętym. Jeżeli ktoś nie zdobędzie tego osobistego stosunku do Chrystusa (...), to trudno mówić o dojrzałym chrześcijaninie. To jest próg, który trzeba przejść, żeby wejść w perspektywę dojrzałego życia chrześcijańskiego."

Ks. Franciszek Blachnicki


II    DEUTEROKATECHUMENAT
Celem drugiego etapu formacji jest wtórny katechumenat - świadome, pełne życie rzeczywistością sakramentu chrztu świętego. Drogą tego etapu jest:
1. uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotaniach kręgu Domowego Kościoła:
     - pilotowanie,
     - I rok pracy,
     - II rok pracy A,
     - II rok pracy B.
2. uczestnictwo małżonków (również z dziećmi) w wakacyjnych rekolekcjach Domowego Kościoła:
     - Oaza Rodzin I stopnia - rekolekcje piętnastodniowe (od piątego dnia tych rekolekcji realizowany jest etap deuterokatechumenatu),
     - Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia,
     - Oaza Rodzin II stopnia - rekolekcje piętnastodniowe,
     - Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia,
     - Oaza Rodzin III stopnia - rekolekcje piętnastodniowe.

Na etapie deuterokatechumenatu wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad.1. COMIESIĘCZNE SPOTKANIA KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:
Podręcznik "Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie" - konspekty spotkań przedstawionych w drugiej części  podręcznika służą do pilotowania nowych kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, czyli do pracy formacyjnej w kręgu na etapie wstępnym (jedenaście spotkań nowego kręgu), po etapie ewangelizacji i przed I rokiem pracy.

ewangelizacja i_pilotowanie1

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie
Cena 8,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Domowy Kościół I rok pracy" zawiera konspekty spotkań I roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałezi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół ewangelizacja i pilotowanie". Celem I roku pracy jest doprowadzenie małżonków do systematycznej realizacji wszystkich zobowiązań w codziennym życiu. Temu służą poszczególne spotkania zawarte w tym podręczniku. Dwa pierwsze tematy ukazują powołanie do świętości we wspólnocie chrześcijańskiej oraz realizację tego powołania na drodze formacyjnej Domowego Kościoła. Następnie są przedstawione i omawiane kolejne zobowiązania, w taki sposób, aby uświadomić małżonkom ich znaczenie w formacji oraz pokazać, jak realizować je w codziennym życiu małżeńskim i rodzinnym.

IMG 7480

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Materiały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Teologiczno-Programową Ruchu Światło-Życie.
Cena 7,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Domowy Kościół II rok pracy cz. A" zawiera konspekty spotkań II roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na jeden rok. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół I rok pracy". Celem II roku pracy jest dalsze pogłębianie duchowości małżeńskiej osadzając ją jednocześnie na solidnym fundamencie - podstawowych prawd naszej wiary. Załozyciel Ruchu Światło-Życie ks. Franciszek Blachnicki prawdy te sformułował w postaci tzw. Drogowskazów Nowego Człowieka. Tematy spotkań w tym podręczniku zostały opracowane w oparciu o treści Drogowskazów.  Ze względu na ilość i ogromne bogactwo treści, całość rozłożono na 2 lata pracy. Podręcznik zawiera pierwsze 10 spotkań poświęconych tej tematyce (dwa spotkania dotyczą tematyki OR I st. - mające na celu pogłębienie i utrwalenie treści przeżytych podczas rekolekcji a także dające szansę przeżycia tych tematów tym, którzy jeszcze w oazie nie uczestniczyli.

DK 2A 

Materiał studyjny
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 8,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Podręcznik "Domowy Kościół II rok pracy cz. B" zawiera konspekty spotkań II roku pracy kręgów Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie na jeden rok. Jest to kontynuacja materiału "Domowy Kościół II rok pracy cz A". Podręcznik zawiera kolejnych 9 spotkań poświęconych pogłębianiu duchowości małżeńskiej i Drogowskazom Nowego Człowieka.

  IIrokB

Materiał studyjny
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 9,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Ad.2. OAZY RODZIN - REKOLEKCJE WAKACYJNE:
Podręcznik "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - kolejne, szóste już wydanie podręcznika Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin. W obecnym wydaniu Podręcznika zostały dokonane niezbędne poprawki i uzupełnienia, bez zmiany zasadniczych treści stanowiących o istocie Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, w większości autorstwa ks. F. Blachnickiego. Podręcznik, podobnie jak poprzednie, składa się z dwóch części – ogólnej (część A) oraz szczegółowej (część B).
Część A – ogólna zawiera: całościową prezentację Domowego Kościoła jako gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, ogólną charakterystykę Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin, wizję celu, wizję drogi, opis struktury osobowej oazy rodzin, informacje praktyczne dotyczące organizacji oazy rodzin.
Część B - zawiera szczegółowe wskazania dotyczące kolejnych dni oazy. Opracowanie nowego wydania niniejszego Podręcznika pociągnęło za sobą konieczność dostosowania dla potrzeb uczestników oaz rodzin notatnika: „Prawa Nowego Życia". Został on poprawiony zgodnie z konspektami rozmów ewangelicznych zawartych w tym Podręczniku i stanowi niezbędną pomoc formacyjną do przeprowadzenia Oazy Nowego Życia I stopnia dla rodzin.

IMG 1286. IMG 1285.

Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena podręcznika: 15,00 zł
Cena notatnika: 7,00 zł

Podręcznik "Szkoła życia w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin" - stanowi uzupełnienie pozycji "Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin. Podręcznik". Podręcznik zawiera konspekty konferencji podczas "szkoły życia" w Oazie Nowego Życia I stopnia dla rodzin

IMG 5323.   

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 14,00 zł

Podręcznik "Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I Stopnia" przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji dla małżeństw, które przeżyły już rekolekcje piętnastodniowe (przynajmniej Oazę Rodzin I stopnia). Celem tych rekolekcji jest:
     - pogłębienie w świadomości uczestników zrozumienia istoty, celu, duchowości i metody Domowego Kościoła,
     - doprowadzenie uczestników do podjęcia świadomej decyzji zaakceptowania programu Ruchu Światło-Życie i jego metod oraz aktywnego włączenia się w kręgi DK, do których już należą,
     - doprowadzenie uczestników do podjęcia świadomej odpowiedzialności za ewangelizację i diakonię zgodnie z posiadanymi charyzmatami w rodzinie, kręgu i wobec innych osób.

 IMG 74820

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 7,00 zł

Podręcznik "Szkoła Modlitwy" opracowany przez siostrę Jadwigę Skudro RSCJ na podstawie wykładów i pism ks. Henri Caffarela ma służyć wprowadzeniu w życie modlitwy i być pomocny w początkach jej praktykowania. Powstał z myślą o animatorach wprowadzających w życie modlitwy członków swoich grup. Podręcznik ma służyć pomocą zbierając i porządkując podstawowe wiadomości o modlitwie. Rozważania o modlitwie zostały ujęte w formie konferencji, o których wykorzystaniu i doborze ma decydować sam animator uwzględniając potrzeby członków grupy. Podręcznik może służyć pomocą na Oazie Rodzin I stopnia oraz Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Rodzin I stopnia.

174

Opracowany przez s. Jadwigę Skudro RSCJ
Cena 15,00 zł    
Podręcznik (10/1047) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 • Podręcznik "Oaza Nowego Życia II stopnia"

IMG 5327.

Opracowany przez ks. Franciszka Blachnickiego
Cena 20,00 zł 

 "Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin" - materiały uzupełniające do podręcznika "Oaza Nowego Życia II stopnia"

oaza 2 mat studyjne

Wydanie studyjne
Cena 9,00 zł

Podręcznik "Szkoła liturgiczno-rodzinna w oazie Nowego Życia II stopnia dla rodzin"

oaza 2 szk lit rodz

Wydanie studyjne
Cena 12,00 zł

Podręcznik "Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II Stopnia" przeznaczony jest do przeprowadzenia czterodniowych rekolekcji mających na celu formowanie par animatorskich DK. Zasdaniczo są one przeznaczone dla małżeństw, które przeżyły już Oazę Rodzin II stopnia. Celem tych rekolekcji jest:
     - uświadomienie uczestnikom nadprzyrodzonego wymiaru odpowiedzialności w posłudze pary animatorskiej,
     - przedstawienie zadań stojących przed parą animatorską w DK
     - zachęcenie małżonków do kształtowania postawy wiary w Boże prowadzenie objawiające się przez moc Ducha Świętego,
     - przypomnienie celów, metod i środków wypracowanych w DK pomagających małżonkom w dążeniu do świętości w jedności ze współmałżonkiem oraz wizji drogi formacyjnej małżonków w DK. 

IMG 74810

Materiały studyjne
Opracowanie: Centralna Diakonia Domowego Kościoła
Cena 7,00 zł

Podręcznik "Oaza Nowego Życia III stopnia"
  Podręcznik "Droga do wspólnoty dla małżeństw" - nakład wyczerpany
  "Liturgia Godzin w Oazie Nowego Życia III stopnia"

Formuła dojrzałości na etapie deuterokatechumenatu: "Modlitwa osobista związana z praktyką Namiotu Spotkania to jest istotna cecha dojrzałości chrześcijańskiej. (...) Relacja do Chrystusa jako Osoby dokonuje się przez Słowo Boże. (...) Jeśli potrafię żyć Słowem Bożym, jeżeli jest ono dla mnie normą działania i źródłem konfrontacji życia, dopiero wtedy jest to dojrzałe chrześcijaństwo (...). Następnym elementem określającym dojrzałe życie chrześcijańskie jest liturgia – miejsce mojego osobowego spotkania z Bogiem (...). Relacje osobowe z Bogiem muszą być transponowane na płaszczyznę relacji międzyludzkich. Jeżeli potrafię spotykać się z innymi i przeżywać jedność dlatego, że jesteśmy w Chrystusie jedno, że jesteśmy przez Niego wezwani i że wszyscy żyjemy Jego Słowem – to tylko taka wspólnota jest wspólnotą chrześcijańską."

Ks. Franciszek Blachnicki


III    MISTAGOGIA I DIAKONIA

Celem trzeciego etapu formacji jest pogłębianie i urzeczywistnianie przez małżonków tego, co odkryli i doświadczyli w procesie formacji podstawowej odnośnie własnego powołania i wspólnoty, w której żyją (małżeństwo, rodzina, krąg, Ruch, Kościół). Etap ten cechuje diakonijna postawa małżonków, która jest owocem prawidłowo przebytej formacji w Domowym Kościele. Drogą tego etapu jest:
1. formacja permanentna - pogłębianie formacji podstawowej poprzez uczestnictwo małżonków w comiesięcznych spotkaniach kręgu Domowego Kościoła (według materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła lub według własnego wyboru),
2. udział w rekolekcjach tematycznych, sesjach Domowego Kościoła (sesja o pilotowaniu kręgów, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej I i II stopnia), Triduum Paschalnym w formie rekolekcji, Oazie Rekolekcyjnej Diakonii i innych rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych.

Na etapie mistagogii i diakonii wykorzystywane są następujące materiały formacyjne:

Ad.1. FORMACJA PERMANENTNA - COMIESIĘCZNE SPOTKANIA KRĘGU DOMOWEGO KOŚCIOŁA:
"Domowy Kościół list do wspólnot rodzinnych" pismo formacyjno-informacyjne kierowane do członków Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Zawiera między innymi propozycje konspektów do spotkań kręgów Domowego Kościoła na etapie formacji permanentnej.

list1041   Clipboard02  listdk1211

"Komunikacja w małżeństwie i rodzinie" to materiały pomocnicze do przeprowadzenia 10 spotkań w tym temacie podczas całego roku pracy kręgu. Jest to propozycja dla kręgów, które przeżyły wszystkie spotkania wg materiałów na I i II rok pracy.

komunikacja1

Cena 8,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Ad.2. REKOLEKCJE:
Podręcznik "Triduum Paschalne" + płyta CD z materiałami pomocniczymi - pomoc dla duszpasterzy i wiernych, szczególnie przeżywającym wielkie misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego na sposób rekolekcyjny.

152

Cena 30,00 zł
Podręcznik (10/1076) + płyta CD do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 • "Triduum Paschalne - homilie" - dopełnienie praktycznych i wypróbowanych pomocy duszpasterskich zawartych w podręczniku "Triduum Paschalne". Dodatek zawiera szeroki wybór homilii i wprowadzeń Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, przydatny zwłaszcza w grupach rekolekcyjnych. Pochodzą one z lat 1980–1986 i były wygłoszone w Lublinie, w Krościenku i w Carlsbergu. Jedno wprowadzenie pochodzi od ks. Wojciecha Danielskiego (Lublin, 1984).

152

Cena 12,00 zł
Homilie (10/1077) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47
Obie książki służą zarówno przygotowaniu Triduum Paschalnego w formie rekolekcji w ramach formacji w Ruchu Światło-Życie (zgodnie z zamysłem ks. F. Blachnickiego, który widział aby każdy uczestnik w ramach swojej formacji choć raz przeżył Triduum Paschalne w formie rekolekcji)  jak i przygotowaniu Triduum Paschalnego w parafii.

"Triduum Paschalne - liturgia godzin" - śpiewnik zawierający teksty i melodie Liturgii Godzin od Wielkiego Piątku po Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Do wykorzystania bez względu na to, gdzie uczestniczymy w Triduum Paschalnym.

163

Opracowanie: Gizela Maria Skop
Cena  10,00 zł
Śpiewnik  (10/1067) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Formuła dojrzałości na etapie diakonii: "Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami „diakonia" i „misja". Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. (...) Jest to postawa diakonijna."

Ks. Franciszek Blachnicki


IV   MATERIAŁY OGÓLNE DO PROWADZENIA REKOLEKCJI

"Mszał oaz rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie"

mszal

Cena  45,00 zł

"Lekcjonarz oaz rekolekcyjnych Ruchu Światło-Życie"

IMG 5325. 

Cena  48,00 zł

"Podręcznik nabożeństw Oazy Nowego Życia I - II - III stopnia"

IMG 5332.

Cena  16,00 zł 


 

MATERIAŁY POMOCNICZE
"Zasady Domowego Kościoła" ustalają zasady działania i stanowią regulamin organizacyjny Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Zostały zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski na 335 Zebraniu Plenarnym w Warszawie w dniach 8-9 maja 2006 roku, na czas nieokreślony. Zawierają aneks z 12 czerwca 2020 roku zawierający zmiany w punkcie 33 i 34.

zasady DK

Cena: 5,00 zł
Zasady do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

"Domowy Kościół List do wspólnot rodzinnych" (3 tomy) to wydanie drukiem 26 archiwalnych numerów ("0" - 25) Listu do wspólnot rodzinnych "Domowy Kościół". Numery te wydawane były w latach 1975-1981.

2200

Cena kompletu (tom I-III) 90,00 zł
Książki (10/1074) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 • Podręcznik "Wyzwoleni w Chrystusie" pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu w parafii rekolekcji wyzwolenia.

111

Cena 20,00 zł
Podręcznik (10/1069) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 • "Spotkanie w kręgu" materiały pomocnicze do pracy formacyjnej w kręgach Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Zawierają ogólne uwagi na temat znaczenia spotkania miesięcznego kręgu rodzin, omawiają poszczególne jego części oraz podają praktyczne wskazówki co do przeprowadzenia ostatniego spotkania w roku formacyjnym. 

spotk w_kregu2

Cena 6,00 zł 
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

"Modlitwa małżonków" i "Dialog małżeński" to materiały pomocnicze przy wprowadzaniu przez małżonków praktyki codziennej modlitwy małżeńskiej oraz comiesięcznego dialogu małżeńskiego.

modlitwa          IMG 4223.

Modlitwa małżonków - cena 5,00 zł - Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47
Dialog małżeński - cena 5,00 zł - Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

"Zobowiązania" są materiałem pomagającym pogłębić rozumienie i praktykę najważniejszej części spotkania kręgu - dzielenia się realizacją zobowiązań.

zobowiazanie

Cena 5,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Ulotka zawierajaca treść dziesięciu Drogowskazów Nowego Człowieka. Materiał pomocniczy w czasie spotkań kręgu w II roku pracy.

     1221

Cena 1,20 zł
Ulotka (10/1009) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

 • "Rola kapłana w Domowym Kościele, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie" to opracowanie próbujące szczegółowo określić rolę kapłana we wspólnotach Domowego Kościoł, ze szczególnym podkreśleniem tajemniczej wymiany darów, jaka dokonuje się na płaszczyźnie współpracy kapłana z małżonkami w ramach tychże wspólnot.

rolakaplana1

Cena 6,00 zł
Podręcznik do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

Album "Domowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie" - może być zaproszeniem małżonków do uczestnictwa w kręgach Domowego Kościoła.

dk okl

Cena 13,00 zł
Książka  (10/1065) do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

  Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie

ch.d.r.sz

Dokument przyjęty Uchwałą II Kongresu Diakonii Ruchu Światło-Życie podjętą 4 maja 2002 roku.
Cena  3,10 zł
Dokument do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

  Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie

diakonia ruchu

Dokument przyjęty na V Kongregacji Diakonii 24 października 2010 roku.
Cena  3,10 zł
Dokument do nabycia również w sklepie internetowym Natanael J 1, 47

  Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie - katechezy

Oaza Rekolekcyjn 523c0e6d38031

Cena 9,00 zł
Książka (10/1114) do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

  Podręcznik Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Podr cznik KWC 512cd09083998

Cena 9,00 zł
Książka (10/1100) do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

  Abstynenckie credo

Abstynenckie cre 4eaeaff00b313

Cena 1,00 zł
Książeczka (10/1002) do nabycia również w sklepie internetowym NATANAEL J 1, 47

Ostatnio dodane